Анкета за анализ на нуждите на младите хора

Все по-висок става процентът на младежи, които нито са в образователната система, нито са в заетост. Идентифицирането им е изключително трудно, както и провокирането им да се включат в живота на общността и да се изградят като самостоятелни хора, независещи от родителите си и активно участващи в социалния живот. В световен мащаб се мисли за … Продължете с четенето на Анкета за анализ на нуждите на младите хора