Близо 300 ученика се включиха в организираните по проект „Активни младежи“ информационни кампании

Последните 2 информационни кампании по проект „Активни младежи, реализиран от сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2023 година на Министерството на младежта и спорта, договор № 25-00-68/18.07.2023г., се проведоха на 16.01.2024 г. и на 23.01.2024 г. в СУ „Климент Охридски”.

По проекта в продължение на 5 месеца бяха реализирани общо 13 броя информационни кампании в различни училища на територията на град Пловдив, които имаха за цел да променят нагласите на младежите, помагайки им да вземат решение за включване в заетост след завършване на средното си образование, продължаване на образованието си или участие в неформални обучения за повишаване на ключови компетентности, елиминирайки фактора NEET’s.

Освен това, младите хора бяха информирани за възможностите, които предлага младежката работа, как и къде могат да вземат участие в неформални обучения, семинари или различни младежки инициативи или събития. Обсъдиха се теми за повишаване на тяхната гражданска активност и гражданското обучение по въпроси, свързани с демокрацията, върховенството на закона, правата на младите хора, борбата с дискриминацията и равнопоставеността между половете.

Общо почти 300 ученика от ПГО „Ана Май“, СУ „Цар Симеон Велики“, СУ „Патриарх Евтимий“, СУ „Братя Миладинови“, Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ и СУ „Св.Климент Охридски“  взеха участие в реализираните събития.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *