Младежи продължават да се обучават и да трупат нови знания относно своята сигурност в дигиталния свят

На 17 и 18. 09. 2022 г. сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“ проведе първите сесии от обученията с младежи от възрастовите групи 15 - 19 години и 20 - 24 години по проект „Бъди в безопасност в интернет“, реализиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2022 година на Министерството на младежта и спорта, Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“, договор № 25-00-54/03.08.2022г.

Обученията се проведоха през интернет платформа и Борис Михайлов - квалифициран обучител от Център за обучение „Креативност“, в два последователни уикенда помогна на младежите да обогатят познанията си по въпроси, свързани с пхихологически разлики между поколенията, киберпсихологията и това как дигиталните устройства влияят на реалния ни живот.

Участниците в обучение на тема „Инфо за моята дигитална личност“ бяха запознати с факта, че всяко действие в дигиталния свят може да бъде проследено и записано, като по този начин всеки оставя траен дигитален отпечатък за себе си, което може да има негативни последици. Обърна се особено внимание на превантивните мерки – умения за изграждане на дигитална хигиена, мониторинг на информацията, която младежите публикуват за себе си и контрол на оставената от тях дигитална следа.

Обучението „Дигитална психология“ наблегна на превантивната информираност относно промените, които настъпват в психиката при взаимодействие с дигиталния свят. Младежите на възраст 20-24 години бяха запознати с това, колко е важно да изградят психическа устойчивост от вредните влияния в интернет пространството, да осъзнаят нуждата от намаляване на зависимостта от електронни устройства, компютърни игри и социални мрежи и да бъдат насочени към тяхната естествена среда, свързана със свободното общуване и спорта.

Старт на последното обучение по проект „Бъди в безопасност в интернет“ на тема „Противодействие на информационния натиск и дезинформацията“, предназначено за най-големите участници, а именно младежите на възраст от 24 до 29 години, бе даден този понеделник - 26. 09. 2022 г. Обучението цели да предпазим младите хора от информационния натиск и дезинформацията, оказващи трайни негативни следи върху тяхната психика. Важно е младежите да различават и да не разпространяват фалшивите новини, като търсят информация и се отнасят критично към прочетеното, да намалят времето и психологическите последствия от постоянното информационно претоварване, да променят фокуса на информационната зависимост, като се насочат към търсене на положителни новини, идеи за спорт и здравословен начин на живот и пренасочат усилията си в положителна посока.

За тези, които искат да се информират по темите, е създаден наръчник, който може да разгледате ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *