Проект „Бъди в безопасност в интернет“ – информация

Проект „Бъди в безопасност в интернет“ се изпълнява от Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“ – гр. Пловдив, Договор № 25-00-54/03.08.2022 г., проект № НПИМД-ТО4-М-045, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“,

Същият ще се реализира в периода 03.08.2022 г. – 15.10.2022 г.

Проектът цели повишаване информираността на младежи между 15 и 29 годишна възраст по въпроси, касаещи различните видове кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини и последствията, които те могат да имат върху психиката и здравето на хората. Чрез реализирането му ще се постигне широко популяризиране на негативите от агресията в интернет пространството сред голям брой младежи, включително и такива в неравностойно положение, и активизирането им за спорт и физически дейности като средства за насърчаване на социално отговорно поведение и здравословен начин на живот. Екип от експерти ще използва различни методи и похвати за идентифициране и включване на младите хора в организирани неформални обучения, информационни кампании, кръгли маси, спортни събития. Паралелно ще се достигне и до голям брой млади хора чрез интернет и социалните мрежи. Специално разработен наръчник по темата ще се популяризира на хартия и в интернет пространството, което ще доведе до мултиплициране на ефекта от проекта.

В дейностите по проекта ще бъдат включени общо 300 младежи, представители на целевата група като поне 30 от тях ще бъдат такива в неравностойно положение.

Като преки бенефициенти 30 младежи ще преминат неформално обучение за разпознаване и справяне с различни форми на кибертормоз, онлайн злоупотреби, дезинформация и разпространение на фалшиви новини, 60 ще вземат участие в дискусии и кръгли маси, 90 младежи на възраст от 15 до 19г., ще бъдат информирани за различните видове агресивно поведение в рамките на 3 училищни кампании, 120 младежи ще вземат участие в различни публични и спортни събития. Осигуряването на мерки за публичност и информация по проекта ще мултиплицира ефекта от дейностите и чрез различни информационни канали и изготвени рекламни материали на теми срещу опасностите в дигиталния свят, ще се достигне до много други младежи.

Проектът е на обща стойност 35 051 лв, от които 34 651 лв. са финансова подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта и 400 лв. собствено финансиране.

Проектът „Бъди в безопасност в интернет” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *